twitter
rss

Twitter
16 wrz

Historia naszego przedszkola sięga ubiegłego stulecia, kiedy to powstało niemieckie Przedszkole, tzw. Kindergarten przy ulicy Wrocławskiej. Od 1-go kwietnia 1945 roku zaczęło tu swoją działalność Przedszkole polskie.
Jednak pierwsze oficjalne wzmianki dotyczące naszej placówki pochodzą z przed 60 lat, z czerwca 1949 roku.
Od początku swego istnienia placówka cieszyła się dużą popularnością.
W 1992 roku przeniesiono nasze przedszkole z budynku przy ulicy wrocławskiej do nowo wybudowanego budynku przy ul Hallera.
Takie usytuowanie przedszkola w centrum miasta, pośród szarych zabudowań, sprawia iż od wielu lat promowana jest w naszej placówce praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi dotycząca ochrony przyrody.
Szerzone treści i postawy przyrodniczo-ekologiczne, uczą nasze dzieci obserwować i szanować otaczający je świat.  Dlatego wybrana w drodze głosowania przez rodziców nazwa „Stokrotka” dla naszego przedszkola nawiązuje do powyższych działań.
Stwarza dzieciom możliwości wykształcenia u nich poczucia odpowiedzialności i szacunku wobec przyrody oraz wypracowania nawyków pro-ekologicznych.

I tak 16 czerwca 2009r w 60 rocznicę powstania  nasze przedszkole przybrało nazwę
„Stokrotka”

Nadając takie imię okazujemy wszyscy swoje przywiązanie i miłości do przyrody. Jest to symbol jakości życia, znak ludzi dbających o ekologie. Poprzez to czujemy się odpowiedzialni za środowisko w którym żyjemy.
Uważamy, że nazwa ta pozwala na uzyskanie przez przedszkole swojej indywidualnej tożsamości i wyróżnienia się z pośród innych.

 

 

 

 

16 wrz |