twitter
rss

Twitter
23 paź

II spotkanie z artystami . Dzieci zapoznały się z instrumentami, muzyką oraz strojami arabskimi